Uutiset

Oikeustiede perustuu pitkälti filosofiaan ja logiikkaan

Posted by Roger on 03 syyskuun, 2015
Uutiset / Kommentit pois päältä artikkelissa Oikeustiede perustuu pitkälti filosofiaan ja logiikkaan

968093-legal-books-7

Filosofisesti oikeustiede pyrkii ymmärtämään oikean ja väärän käsitteitä oikeudenmukaisuuden nimissä. Toisaalta moraali sekä etiikka ovat aina subjektiivisia käsitteitä, joita yksilöt punnitsevat omien moraalimittariensa avulla. Oikeustiede yrittää luoda yhteisen mittapuun oikean, väärän, moraalin ja eettisen valinnanvapauden välille. Lainopin tehtävänä onkin tulkita sekä systematisoida objektiivisesti tehtyjä havaintoja ja saapua johdonmukaisiin päätelmiin jotka pätevät riippumatta ulkoisista tekijöistä.

Otetaan hyvin yksinkertainen esimerkki Simpsoneista. Springfield-nimisen kaupungin mafiapomo selittää nuorelle Bart Simpsonille, kuinka varastaminen on oikeutettua, mikäli kyse on elämästä ja kuolemasta. Siten leivän varastaminen nälkiintyvälle perheelle on moraalinen teko, mutta yhä vastoin objektiivista lakia. Täten objektiivinen laki pätee varkauteen aina riippumatta siitä, mitkä ulkopuoliset tekijät johtivat itse tekoon.

Oikeudenalat voidaan jaotellaan konkreettisesti seuraaviin elementteihin:

Yksityisoikeuden alaisuuteen kuuluvat mm. oikeussubjektioppi, yleiset periaatteet, siviilioikeus, esineoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus.

Julkisoikeuden piiristä löytyvät esimerkiksi yleiset periaatteet, valtiosääntöoikeus sekä hallinto-oikeus.

Näiden kahden oikeusalan pääluokkien lisäksi mainittakoon myös rikosoikeus sekä prosessioikeus.

Kuten huomaat, oikeustiede sellaisenaan on erittäin laaja käsite, eikä konkreettisesti avaa tai laajenna sen sisällä olevia sivuelementtejä. Mutta näiden pääteemojen kautta asianomistaja sekä asianajaja voivat rajata tulkinnanvaraiset elementit kapeaan ryhmään ja lähteä tulkitsemaan lakia.

Kuka tekee lopullisen päätöksen oikeudenjakotilanteissa?

Juristien tehtävä on tulkita tapauksen elementtejä olemassa olevien lakien kautta. Riippumaton tuomari ottaa huomioon asianomaisten lausunnot sekä juristien perustelut lopullista päätöstä tehtäessä. Mutta tuomarit eivät ole Nietschen kuvaamia yli-ihmisiä (http://atheism.about.com/od/weeklyquotes/a/nietzsche01.htm), jotka ovat täysin riippumattomia ja neutraaleja. Tietenkin, mikäli päätös tehdään lautakunnan kautta, tuomarin tehtävänä on varmistaa että asian ydin ratkaistaan lainopillisesti objektiivisesti. Tuomarilla on nimittäin ns. ratkaisupakko.

Mutta toisin kuin tuomarilla, juristeilla ei ole ratkaisupakkoa vaan kuten aikaisemmin mainittu, asianajajien tehtävä on tulkita lakia. Matti Meikäläisen kannattaa siis valita oma juristi huolella tarkastelleen minkälainen hänen tapaus on ja minkälainen juristi pystyy tulkitsemaan tapausta parhaiten. Lue lisää kyseisestä aiheesta meidän toisesta artikkelista ”Miten löydän oikean asianajajan?”

Oikeustieteellinen filosofia on erittäin mielenkiintoinen ala, koska siinä yhdistyy niin moni elementti. Tilanteiden tulkitseminen sekä asianomaisten kanssa kanssakäyminen ovat olennaisia piirteitä lainopissa. Filosofinen pähkäily sekä olemassa olevien lakipykälien välissä ”tanssiminen” oikean polun ja yhteisen sävelen löytämiseksi vaatii vuosikausia kestävän koulutuksen. Siten juristien arkinen harmaus saattaa vaikuttaa koomiselta, mutta todellisuudessa juridiikka on yhteiskunnan jännittävin sekä samalla haasteellisin oppi.

Kuinka tämä järjestelmä toimisi Suomessa?

Posted by Roger on 03 syyskuun, 2015
Uutiset / Kommentit pois päältä artikkelissa Kuinka tämä järjestelmä toimisi Suomessa?

shutterstock_129797087 Hyvin yksinkertaista. Lakitoimisto voi ulkoistaa tiettyjen tapauksien valmistelun tai tutkintaosuuden toiminimellä operoivalle yrittäjälle (asianajaja), joka taas hinnoittelee projektin hinnan omien intressiensä mukaisesti. Mutta lakitoimisto voi kilpailuttaa hintaa muiden samankaltaisten yrittäjien keskuudessa omalla sovelluksellaan. Käytännössä lakitoimiston sovelluksen käyttäjät saavat reaaliaikaisesti tarjouksia projekteista, joista he kilpailevat keskenään. Siten lakitoimisto voi käyttää aikaa muihin aktiviteetteihin tapauksen tiimoilta, kuten esimerkiksi asiakkaan tuntemiseen ja luottamuksen rakentamiseen. Tämä ei luonnollisesti tarkoita sitä, että lakitoimistojen asianajajista tulisi Tinder-seuranhakusovelluksen uusin hitti. Päinvastoin, tämä uuden ajan IT-renesanssi antaa asiakkaille enemmän valinnanvaraa laskemalla hintoja samalla, kun lakitoimisto allokoi omat resurssinsa mahdollisimman tehokkaasti. Joka tapauksessa asiakkaille kaikista tärkeintä on saada tarpeeksi tietoa, jonka avulla he voivat tehdä oikeita päätöksiä. Mutu-tuntumalla palkattu asianajaja käy todella kalliiksi. Siten lakitoimistojen sivuilla vierailu on ehdottomasti tärkein ensimmäinen askel. Jokaiselta sivulta löydät takuulla koko henkilökunnan sekä jokaisen juristin erikoisosaamisen. Tämän jälkeen voit ottaa yhteyttä ja tiedustella tietyn lakihenkilön ”tilastoista”. Mikäli tunnet että valitsemasi henkilö tuntuu oikealta, pitää sinun ehdottomasti varata aika tapaamiseen. Loppu onkin sitten kiinni siitä, miten itse tapaaminen sujuu.

Eri oikeustieteelliset alat

Nuoret tulevaisuuden juristit ovat aloittaneet uuden lukukauden oikeustieteellisissä ohjelmissa ympäri Suomea. Suomen parhaat yliopistot vetävät vuodesta toiseen parhaat opiskelijat lukioiden penkeiltä opiskelemaan nimenomaan oikeustieteitä. Mutta Matti Meikäläiset ja Maija Maanrakentajat tuskin tulevat usein tarvitsemaan juristien palveluita, tarkoittaen sitä, että kansalaisten tietämättömyys juridiikasta voi olla Suomessa yllättävän puutteellista.

Ensin meidän pitää erotella eri oikeudenalat. Tulevaisuuden juristit valitsevat oman erikoistumisen niin sanotun yhteiskuntaelämän juridisten tai lainopillisten lohkojen kautta. Suomeksi tämä tarkoittaa opiskelijan mielenkiinnon kohdetta ja sen opiskelua. Esimerkiksi sopimuslaki, kansainvälinen kauppajuridiikka tai perintöjuridiikka ovat kaikki osa suurta lainopillista kokonaisuutta, mutta erottuvat erikoistumisellaan.